Opšti uslovi putovanja 2017

Na osnovu člana 56. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010) direktor ILIJA GVERO TA“ Happy tours d.o.o“ iz Beograda dana 25.01.2017. godine utvrđuje sledeće OPŠTE USLOVE PUTOVANJA 1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE: Potpisivanjem standardnog ugovora – potvrde – prijave o putovanju (dalje: Ugovor)…

Continue reading