O nama

O nama – Kada pomislite na putovanje – to Vas asocira na najlepše trenutke vašeg života. HAPPY TOURS je zato tu, da kada putujete sa nama, zaista doživite najlepše trenutke na letovanju, zimovanju ili bilo kom putovanju iz naše ponude!
Uspeli smo da do sada svi naši klijenti budu zadovoljni, tako da se nadamo da ćete nas posetiti, a mi ćemo se pobrinuti da imate još puno prelepih trenutaka za sećanje. Poslujemo već desetak godina, a zaposleni imaju ogromno iskustvo u oblasti turizma. Partneri sa kojima radimo i koje biramo su vodeći tur-operaeri kako u Srbiji tako i na inostranim destinacijama. Trudimo se da pružimo vrhunsku uslugu i ljubaznost, tačnu informaciju i da smo pre svega sa cenama konkurentni. Očekujemo Vas!

Happy tours Novi Beograd
Dunav Happy tours Novi Beograd
YUTA Happy tours Novi Beograd
DDOR Novi Sad Happy Tours Beograd
  • Agencija Happy tours se nalazi u tržnom centru Piramida, na Novom Beogradu, ulica Jurija Gagarina 151 a.
  • Kod nas možete uplatiti polisu Dunav osiguranja za međunarodno – putno – zdravstveno osiguranje.
  • Posedujemo licencu organizatora putovanja broj OTP 43/2016.
  • Posedujemo garanciju putovanja, Nac. asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0097/2016 od 25.01.2016.god.
  • Kao i polisu osiguranja broj 300050780 od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad” u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj A) insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju: 1.troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2.potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao 3.potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja. 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja i za slučaj B) naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja 1.za potraživanje uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Period pokrića garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka putnika na ugovoreno odredište. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. OSOBA ZADUŽENA ZA PRIJEM REKLAMACIJA U HAPPY TOURS-u Jurija Gagarina 151 a,TC Piramida lokal 200, ILIJA GVERO, 011/2283252, info@happy.rs

Sajt Turističke agencije Happy Tours je informativnog karaktera. Iako nastojimo da ga redovno ažuriramo, postoji mogućnost različitih informacija od trenutno važećih. Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. HVALA NA RAZUMEVANJU.

logo2

TEL: 011 2283-252