LISABON

LISABON se nalazi na obali Atlantika na ušću reke Težo. Kao grad koji je kroz čitavu svoju istoriju bio na meti raznih osvajača, Lisabon predstavlja riznicu bogate i raznolike kulture. Od Feničana, preko Rimljana, pa sve do Mavara i zemljotresa koji je u XVII veku naneo ogromnu štetu gradu, LISABON je često bio primoran da menja svoje lice. Ipak, nakon višegodišnje obnove grad je uspeo da povrati stari sjaj i svoje mesto centra Portugalije.LISABON obiluje prelepim građevinama nastalim uglavnom u periodu nakon zemljotresa 1755. godine. Izdvajaju se Lisabonska katedrala Se, koja je pod zaštitom UNESCO-a i predstavlja srce Lisabona, zatim kula Belem odakle je Vasco de Gama započeo svoja istraživanja, brojni muzeji, palate i restorani koji boravak u najzapadnijoj evropskoj prestonici čine nezaboravnim.

LISABON

1.dan BEOGRAD – LISABON

Dolazak na aerodrom “Nikola Tesla” dva sata pre poletanja aviona. Čekiranje za let. Po sletanju u Lisabon, individualan transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

2. – 3. / 4.dan LISABON

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili obilazak nekih od znamenitosti grada. Noćenje.

3./4./5.dan LISABON  BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Individualan transfer na aerodrom. Polazak aviona za Beograd.

(Kraj usluga)

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd-Lisabon-Beograd
 • Smeštaj u izabranom hotelu na bazi 2/3/4 noćenja sa doručkom u odabranom hotelu u standardnim dvokrevetnim sobama
 • Troškove organizacije putovanja

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • troškove avionskih taksi – 185 € (avionske takse se plaćaju u agenciji prilikom rezervacije i podložne su promenama)
 • Individualan transfer aerodrom-hotel-aerodrom
 • individualno zdravstveno osiguranje

NAPOMENA ZA TRANSFER:

 • U agenciji je moguće rezervisati privatni transfer aerodrom-hotel-aerodrom prilikom rezervacije. Cena povratnog transfera – 79 € po osobi.
 • Cena metro karte od aerodroma do centra grada – oko 2 € po osobi po pravcu.

 

NAPOMENA:

 • Cena je rađena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife.
 • Za program putovanja pod posebnim uslovima, a vezano za prodaju promotivnih tarifa avio karata kod avio kompanije, primenjuju se posebni uslovi otkazivanja, odnosno karta kupljena po promotivnoj tarifi ne može se zameniti niti refundirati, kao ni iznos aerodromski taksi. Rok za izdavanje karte je 24h od trenutka rezervacije!

 

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: NA UPIT

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA :

1. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% najkasnije 10 dana pre putovanja

2. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana (uz doplatu od 1,5 % po mesecu, na deo koji se plaća odloženo) najkasnije do:

Za polaske od 01.10.2017. do 01.02.2018………………………najkasnije do 15.04.2018.

3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

4. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse, a ostatak od 50% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva

5. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva.

6. potrošački krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put

OPIS I LOKACIJA HOTELA :

Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenim hotelima do popune mesta:

 

Hotel Eduardo VII 3*- www.hoteleduardovii.pt

Hotel se nalazi u blizini Trga Marques de Pombal, na oko 5 minuta udaljenosti od svih znamenitosti grada.

Raspolaže sa 137 soba. Hotel poseduje restoran, bar, konferencijsku salu, internet i parking.

Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), fen, TV, internet, klima uređaj, telefon i mini bar. Doručak – kontinentalni švedski sto.

 

Hotel Flamingo 3*- www.hotelflamingo.pt

Hotel se nalazi u blizini Trga Marques de Pombal, na oko 5 minuta udaljenosti od svih znamenitosti grada.

Hotel poseduje restoran, bar, internet i TV salu.

Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), fen, TV, klima uređaj, telefon i mini bar. Doručak – kontinentalni švedski sto.

 

Hotel Avenida Park 3*- www.avenidaparquehotel.com

Ovaj hotel se nalazi na oko 10 minuta udaljenosti od svih gradskih znamenitosti.

Hotel poseduje restoran, bar, internet, TV salu i parking.

Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), TV, klima uređaj, telefon i internet. Doručak – kontinentalni švedski sto.

 

Hotel Roma 3*- www.hotelroma.pt

Ovaj moderan hotel se nalazi u jednoj od glavnih ulica u Lisabonu, Avenida de Roma. Nalazi se na liniji gradskog prevoza, udaljen je oko 15 minuta od svih većih znamenitosti u Lisabonu.

Raspolaže sa 263 sobe. Hotel poseduje 2 restorana, bar, konferencijske sale, internet i parking.

Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), fen, TV, klima uređaj, telefon i mini bar. Doručak – kontinentalni švedski sto.

 

Hotel Vip Executive Diplomatico 4*- www.viphotels.com

Odličan hotel koji se nalazi na oko 10 minuta od strogog centra Lisabona.

Raspolaže sa 90 soba. Hotel poseduje restoran, bar, 4 konferencijske sale i internet.

Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), TV, klima uređaj, telefon, internet i mini bar. Doručak – kontinentalni švedski sto.

 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona
 • Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 20kg) i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož…) i tečnost preko 100 ml
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
 • Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu to se vrš i individualno .
 • Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
 • Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br. 107/2016. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 2 prijavljena putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
 • Cenovnik za Lisabon (sezona 2017.godine, avion, 4/5 dana) br.2 od 02.10.2017.

TRIP ADVISOR WIDGETS