ISTANBUL

ISTANBUL je savršen spoj Istoka i Zapada, prošlosti i sadašnjosti, kombinacije istočne kulture i zapadnog načina življenja. U istanbulskim se noćima obasjanim mesečinom, između tvorničkih dimnjaka i prekrasnih palača bude neke od priča iz Hiljadu i jedne noći

ISTANBUL je i jedini grad na svetu, smešten na dva kontinenta – Evropi i Aziji. Taj grad još i danas čuva dragocenosti tri carstava u kojima je bio glavno političko i gospodarsko središte.

ISTANBUL

1.dan BEOGRAD  ISTANBUL

Let za Istanbul (proveriti tačno vreme letova dva dana pre polaska). Transfer do hotela. Smeštaj. Slobodno vreme. Noćenje.

2.dan ISTANBUL 1 – TURSKO VEČE

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativnog poludnevnog obilaska nekih od najvećih kulturno-istorijskih znamenitosti Istanbula: Plave džamije – jedne od najspektakularnijih džamija na svetu, hipodroma – nekadašnjeg središta vizantijske moći u gradu, Aja Sofije – nekada najveće crkve na svetu, Topkapi dvorca – sedište osmanske imperije…Nakon obilaska slobodno vreme. U večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska na Tursko veče – večera u nacionalnom restoranu uz orijentalni muzički i plesni program. Noćenje.

3.dan ISTANBUL – KRSTARENJE BOSFOROM

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta – krstarenje Bosforom između dva kontinenta (razgledanje grada sa Bosfora: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata – poslednje sedište sultana, Bešiktaš, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula…). Slobodno vreme. Noćenje.

4.dan ISTANBUL – BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Transfer na aerodrom. Polazak aviona za Beograd. Dolazak u Beograd.

(Kraj usluga)

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd – Istanbul – Beograd kompanijom Turkish Airlines
 • Smeštaj u izabranom hotelu u rangu 3* ili 4* na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto)
 • Transfere na relacijama aerodrom – hotel – aerodrom prema programu i asistenciju lokalnog vodiča
 • Troškove organizacije putovanja

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Troškove aerodromskih taksi oko 108 € (avionske takse se plaćaju u agenciji prilikom rezervacije i podložne su promenama)
 • Individualno zdravstveno osiguranje – PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA
 • Ulaznice i fakultativne izlete

NAPOMENA:

1. Cena je rađena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi i moguće je putovati uz doplatu po ceni sledeće raspoložive tarife.

2. Za program putovanja pod posebnim uslovima, a vezano za prodaju promotivnih tarifa avio karata kod avio kompanije , primenjuju se posebni uslovi otkazivanja, odnosno karta kupljena po promotivnoj tarifi ne može se zameniti niti refundirati kao ni iznos aerodromski taksi. Rok za izdavanje karte je 24h od trenutka rezervacije!

 

NAPOMENA ZA POSREDNIKA:

Ukoliko Posrednik prilikom rezervacije ne izvrši uplatu akontacije od 50% od cene aranžmana + cele aerodromske takse u roku od 24 h, Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cene. Cena je rađena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife .

 

DOPLATE ZA 1/1 SOBU:

 • Hotel 3* – 50€
 • Hotel 4* – 60€

 

DOPLATA ZA DODATNU NOĆ U 1/2 SOBI:

 • Hotel 3* – 25€
 • Hotel 4* – 30€

 

POPUSTI:

 • deca od 0 – 2 godine besplatno smeštaj, plaćaju 10€ sigurnosnu taxu u pratnji dve punoplatežne osobe (nemaju sedište u avionu, nemaju ležaj u hotelu)
 • deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u avionu, imaju ležaj u hotelu)
 • treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

OPIS I LOKACIJA HOTELA :

Smeštaj je u Istanbulu (Turska) u izabranom hotelu u rangu 3* ili 4*. Nalaze se u centru starog dela Istanbula, u blizini svih kulturno-istorijskih znamenitosti. Hoteli iz ove ponude imaju restoran, a svaka soba ima tuš/WC.

DELTA 3*+ – www.deltahotelistanbul.com

Hotel Delta Istanbul nalazi se na 250 metara od tramvajske stanice Aksaraj u istoimenoj četvrti.. Hotel ima restoran i bar. Svaka soba ima kupatilo (tuš/wc), TV, fen, telefon, inetrnet , klimu, sef, minibar, internet. Doručak se služi po principu samoposluživanja.

ORIENT MINTUR 3* – www.orienthotelistanbul.com

Hotel se nalazi u centru Istanbula na pešačkoj udaljenosti od čuvene Kapali čaršije. U okviru hotela se nalaze recepcija, restoran, bar, sauna. Svaka soba ima kupatilo (tuš/wc), fen, telefon, minibar, sef, internet, TV, klimu. Doručak se služi po principu samoposluživanja.

BEKDAS DELUXE HOTEL 4* – www.bekdashoteldeluxe.com

Hotel Bekdas je smešten u blizini Univerziteta u Istanbulu, na 5 minuta hoda od Kapali čaršije i na 150 metara od tramvajske stanice Laleli (linija T1). Hotel ima restoran i bar, fitnes centar, saunu i hamam. Svaka soba ima kupatilo (tuš/wc), fen, telefon, minibar, komplet za čaj i kafu, sef, TV sa stelitskim kanalima, klimu, internet. Doručak se služi po principu samoposluživanja.

GREAT FORTUNE HOTEL & SPA 4* – www.greatfortunehotel.com

Hotel se nalazi u samom centru grada na pešačkoj udaljenosti od svih većih kulturno istorijskih znamenitosti. U okviru hotela se nalaze recepcija, restoran, bar, bazen, spa. Svaka soba ima kupatilo (tuš/wc), fen, telefon, minibar, komplet za čaj i kafu, sef, internet, TV, klimu. Doručak se služi po principu samoposluživanja.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama) zavise od broja prijavljenih putnika.

 • Razgledanje grada (Istanbul 1) – oko 35 € (dodatno ulaznice za Aja Sofiju i Topkapi dvorac – cena osnovne ulaznice oko 25 €)
 • Krstarenje brodom po Bosforu, moreuz koji spaja Mramorno i Crno more – oko 25 € po osobi
 • Večera u restoranu sa orijentalnim plesom – oko 30 € po osobi
 • Dolmabahče palata -oko 30 € po osobi

 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Za organizaciju fakultativnih izleta je zadužen ino-partner. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)
 • Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.

 

OPŠTE NAPOMENE:

 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona
 • Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje (maksimum od 20kg-30kg u zavisnosti od avio kompanije ) i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož…) i tečnost preko 100 ml
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
 • Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno.
 • Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
 • Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br.107/2016. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 20 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
 • Cenovnik za Istanbul avio (Viva sezona 2017. godine, avion, 4 dana) br. 7 od 31.10.2017.

TRIP ADVISOR WIDGETS